IKC Kameleon
Samen op weg naar jouw toekomst

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Agenda

11.45 uur begin zomervakantie

11.45 uur begin van de zomervakantie!

Afscheidsavond groep 8

19.30 uur: Afscheidsavond: Op deze afscheidsavond nemen de kinderen van groep 8  afscheid van de Kameleon.   Tijdens deze avond voeren de leerlingen van groep de musical op. Deze avond is uitsluitend bestemd voor de ouders/ verzorgers! (niet voor broers, zussen e.d.). Voor jongere broertjes, zusjes vragen we u om opvang te regelen.   

Musical voor opa’s en oma’s van leerlingen van groep 8

Musical voor opa’s, oma’s, broers, zussen van de leerlingen van groep 8. 

Kennismakingsuurtje voor leerlingen

13.15 – 14.15 uur: tijdens dit uur maken de leerlingen kennis met hun nieuwe juf en/ of meester.

MR vergadering

De MR bestaat uit acht leden. Personeelsgeleding: Sylvia van Tongeren, Alinda van der Zande, Ton Otten, Brigitte Stevens Oudergeleding: Annemieke McQue, Yvette Piek, Marco Holtus, Martijn van der Last. In de nieuwsbrief leest u informatie die voor u als ouder belangrijk is. U vindt op onze website de notulen van de gehouden vergaderingen als ook […]

Ouderraadsvergadering

Op de website https://www.ikc-kameleon.nl/onderwijs/ouderraad/  vindt u alle informatie van de ouderraad. Daar ziet u onder andere het jaarverslag, de statuten en hoe u contact kunt opnemen met de leden.