IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Verlofaanvraag

Vakantieverlof

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk.

Tenzij:
de ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in één van de schoolvakanties. Ouders hebben in dat geval het recht om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen.

Voorwaarden:
 • Verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.
Wie beslist?

De directeur van de school beslist over een verzoek om vakantieverlof voor ten hoogste 10 schooldagen.

Verlof bij gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden – naast ziekte en religieuze verplichtingen – kan verlof worden verleend. Dit verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directeur. Formulieren hiervoor kunt u krijgen bij de  administratief medewerkster of hieronder downloaden.

Richtlijnen

Geen verlof:
 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn
Wel verlof:
 • Verhuizen van het gezin
 • Gezinsuitbreiding
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten