IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Visie

Waar staan we voor?
IKC Kameleon heeft in de basis een katholieke overtuiging, maar biedt onderwijs en opvang voor alle kinderen ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing.  We zien ons IKC als een professionele leergemeenschap. In de omgang met elkaar speelt een onderling respect een belangrijke rol.  We gaan conflicten niet uit de weg, er samen uitkomen is altijd ons doel. Positivisme is de leidraad. Openheid en duidelijkheid staan hoog in ons vaandel, zowel naar ouders toe, in de omgang met kinderen en naar elkaar als medewerkers. Dit uit zich in een open cultuur en goede (formele) interne en externe communicatie, waarbinnen vertrouwen heerst. Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking. We zien het contact met de ouders als een educatief partnerschap. In het belang van de kinderen is het belangrijk dat ouders en de medewerkers van IKC Kameleon met elkaar afstemmen. We vinden een opgeruimde omgeving belangrijk, zowel in letterlijke zin (elke onnodige prikkel leidt af) als in figuurlijke zin (problemen dienen er om opgelost te worden, blijf er niet mee lopen). 

Fouten maken mag!
Op IKC Kameleon zien we zwakke kanten als een uitdaging om iets nieuws te leren in plaats van als een tekortkoming. Het maken van fouten zien we niet als falen, maar als een aanknopingspunt om verder te leren en te ontwikkelen zowel naar kinderen als naar ons zelf toe. Geborgenheid is daarbij van belang. Feedback geven en reflecteren hoort daarbij. Op ons IKC zien we ieder kind als een individu, passen ons onderwijs en aanbod bij de opvang zoveel mogelijk aan en proberen daarin uitdagend en inspirerend te zijn en tegemoet te komen aan de talenten van het individuele kind. 

Professioneel
Op IKC Kameleon zien wij de medewerkers als professionals, die als zodanig omgaan met de verschillende aspecten die behoren bij hun functioneren. Daarnaast is men overtuigd van het belang van de voorbeeldfunctie die men als medewerker heeft. We accepteren de werkelijkheid en nemen verantwoordelijkheid. 

Belangrijke uitgangspunten van onze professionele leergemeenschap zijn: 

  • Er zeker van zijn dat alle kinderen leren en talenten ontwikkelen, waarbij we er naar streven dat kinderen zich prettig voelen en tevreden zijn. 
  • Een samenwerkingscultuur, waarbinnen leerkrachten en pedagogisch medewerkers onderzoek doen naar de effectiviteit van het onderwijs en de opvang, gezamenlijke acties ondernemen, experimenteren om het onderwijs en de opvang te verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt dat het altijd beter kan. 
  • Een procesgerichte cultuur, waarbij we gebruik maken van data, voor zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling. 

Zorg voor kinderen
Kwalitatief goed onderwijs en opvang vereist een sfeer die zorg uitstraalt. Zorg in de meest brede zin van het woord. De ondersteuning en begeleiding is bij ons gestructureerd, gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd.  Als management  proberen wij op een motiverende, sturende (richtinggevende) en heldere wijze leiding te geven aan de organisatie, in een klimaat waarin reflectie een belangrijke rol speelt. 

sterk‘Samen op weg naar jouw  toekomst!’
Onze missie hebben we ondergebracht in het woord STERK

S amen

T oekomst

E igen verantwoordelijkheid

R espectvol

K rachtig

STERK is samen in verbondenheid werken aan je toekomst. Dit met je eigen verantwoordelijkheid en met respect voor jezelf en de ander en in je eigen kracht. De basis is uiteraard een veilige omgeving en een positieve open communicatie.