IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

IKC-raad

Hoofdtaak IKC-raad
De IKC-raad van IKC Kameleon is een enthousiast team van ouders en personeel dat zich primair bezig houdt met het IKC-raadbeleid. Hoofdtaak van de IKC raad is toetsing van het IKC-raadbeleid. Op basis van wettelijke regelgeving vraagt de directie om instemming en/of advies waardoor het IKC-raadbeleid formeel uitvoerbaar wordt.

Advies geven…
Daarnaast kan de IKC raad met het uitbrengen van ongevraagd advies trachten wijzigingen in het IKC-raadbeleid door te voeren. Een afvaardiging vanuit de IKC-raad heeft zitting in de GMR  (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad).

De IKC-raad komt ongeveer eenmaal per zes weken bijeen.

Vergaderdata IKCjaar 2022-2023:
De vergaderingen zijn op:

17 oktober 2022
14 december 2022
31 januari 2023
2 maart 2023
9 mei 2023
3 juli 2023

Leden IKC raad

Een overzicht van de leden van het MR team. Lees verder »

Taken en bevoegdheden

Taken en bevoegdheden van het MR Lees verder »

Contact

Contact met de Medezeggenschapsraad (MR) Lees verder »

Notulen IKC-raad

Notulen van de openbare vergaderingen van het MR Lees verder »