IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Kameleonraad

De Kameleonraad geeft de kinderen van IKC Kameleon een stem zodat zij (on)gevraagd kunnen meepraten, meedenken en mee doen als het gaat over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld het gebouw, activiteiten, de speelplaats etc.

Het doel van deze Kameleonraad is dat kinderen inspraak hebben, ideeën kunnen aandragen en samen kunnen overleggen over activiteiten en ontwikkelingen binnen het IKC.

Zij oefenen met verschillende taken en verantwoordelijkheden tijdens de vergaderingen.

In 2022-2023 bestaat de Kameleonraad uit een afvaardiging uit de groepen 4 tot en met 8.

 

Wat gebeurt er in de Kameleonraad?

  • eens per 6 weken op woensdagochtend van 11.00-11.30 uur vergadert de Kameleonraad onder begeleiding van juf Monique en/ of juf Armanda.
  • de kinderen nemen bespreekpunten (ideeën vanuit de groep, misschien voorstellen voor activiteiten) mee vanuit de groepen en andersom informeren zij de groepen.
  • De kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn medeverantwoordelijk voor het informeren en betrekken van de peuters, kleuters en de groepen 3 en 4.