IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Kinderraad

De Kinderraad geeft de kinderen van IKC Kameleon een stem zodat zij (on)gevraagd kunnen meepraten, meedenken en mee doen als het gaat over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld het gebouw, activiteiten, de speelplaats etc.

Het doel van deze kinderraad is dat kinderen inspraak hebben, ideeën kunnen aandragen en samen kunnen overleggen over activiteiten en ontwikkelingen binnen het IKC.

Zij oefenen met verschillende taken en verantwoordelijkheden tijdens de vergaderingen.

In 2018-2019 bestaat de kinderraad uit:

Groep 4/5 Hugo van der Zande
Groep 5A Anel Boja
Groep 5B Tamar Blum
Groep 6 Lara Rosenboom
Groep 6/7 Nees Aartsen
Groep 7 Elle Megens
Groep 8 Jayden van der Schans

Wat gebeurt er in de kinderraad?

  • eens per 6 weken op woensdagochtend van 11.00-11.30 uur vergadert de kinderraad onder begeleiding van Bernadet en Roger.
  • de kinderen nemen bespreekpunten (ideeën vanuit de groep, misschien voorstellen voor activiteiten) mee vanuit de groepen en andersom informeren zij de groepen.
  • De kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn medeverantwoordelijk voor het informeren en betrekken van de peuters , kleuters en de groepen 3 en 4.