IKC Kameleon
Samen op weg naar jouw toekomst

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Leerlingenraad

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen meedenken met de dagelijkse gang van zaken op school. Sinds schooljaar 2015-2016 hebben we de leerlingenraad in het leven geroepen. Deze raad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Juf Bernadet en meester Fons nemen ook deel aan de leerlingenraad. Ze vergaderen op dinsdagmiddag en er worden diverse onderwerpen besproken: gebruik toiletten, buitenspelen, kiezen onderwerpen handvaardigheid etc.

In elke bovenbouwgroep staat een ideeënbus, waarin elke leerling een idee kan gooien om te bespreken in de groep en in de leerlingenraad. Ook van ouders zijn ideeën altijd welkom!

In het schooljaar 2017 – 2018 bestaat de leerlingenraad uit de volgende leerlingen:

Groep 5:

Groep 5/6:  Mick Heeregrave

Groep 6:      Elle Megens

Groep 7:      Hannah Israëls

Groep 8a:   Jelle Smidts

Groep 8b:   Chris Rensen