IKC Kameleon
Samen op weg naar jouw toekomst

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Leerlingenraad

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen meedenken met de dagelijkse gang van zaken op school. Sinds schooljaar 2015-2016 hebben we de leerlingenraad in het leven geroepen. Deze raad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Juf Bernadet en soms meester Roger neemt ook deel aan de leerlingenraad. Ze vergaderen 1 keer per week en er worden diverse onderwerpen besproken: bijvoorbeeld: gebruik toiletten, buitenspelen, kiezen onderwerpen handvaardigheid etc.

In elke bovenbouwgroep staat een ideeënbus, waarin elke leerling een idee kan gooien om te bespreken in de groep en in de leerlingenraad. Ook van ouders zijn ideeën altijd welkom!

In het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de leerlingenraad uit de volgende leerlingen:

Groep 5a:

Groep 5b:

Groep 6:

Groep 6/7:

Groep 7:

Groep 8: