IKC Kameleon
Samen op weg naar jouw toekomst

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Medezeggenschapsraad

Hoofdtaak MR
De MR van de Kameleon is een enthousiast team van ouders en personeel dat zich primair bezig houdt met het schoolbeleid. Hoofdtaak van de MR is toetsing van het schoolbeleid. Op basis van wettelijke regelgeving vraagt de schoolleiding om instemming en/of advies waardoor het schoolbeleid formeel uitvoerbaar wordt.

Advies geven…
Daarnaast kan de MR met het uitbrengen van ongevraagd advies trachten wijzigingen in het schoolbeleid door te voeren. De standpunten welke zijn ingenomen t.a.v. bovenschools beleid worden ingebracht door afgevaardigden van de MR die zitting hebben in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

De MR komt eenmaal per zes weken bijeen.

Vergaderdata schooljaar 2017-2018:
Alle vergaderingen starten om 20.00 uur in de teamkamer van De Kameleon.

De vergaderingen zijn op:

26 september 2017

1 november 2017

7 december 2017

30 januari 2018

7 maart 2018

15 mei 2018

20 juni 2018

Leden MR

Een overzicht van de leden van het MR team. Lees verder »

Taken en bevoegdheden

Taken en bevoegdheden van het MR Lees verder »

Speerpunten

Speerpunten van het MR Lees verder »

Contact

Contact met de Medezeggenschapsraad (MR) Lees verder »

Notulen MR

Notulen van de openbare vergaderingen van het MR Lees verder »