IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Medezeggenschapsraad

Hoofdtaak MR
De MR van de Kameleon is een enthousiast team van ouders en personeel dat zich primair bezig houdt met het schoolbeleid. Hoofdtaak van de MR is toetsing van het schoolbeleid. Op basis van wettelijke regelgeving vraagt de schoolleiding om instemming en/of advies waardoor het schoolbeleid formeel uitvoerbaar wordt.

Advies geven…
Daarnaast kan de MR met het uitbrengen van ongevraagd advies trachten wijzigingen in het schoolbeleid door te voeren. De standpunten welke zijn ingenomen t.a.v. bovenschools beleid worden ingebracht door afgevaardigden van de MR die zitting hebben in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

De MR komt ongeveer eenmaal per zes weken bijeen.

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
Alle vergaderingen starten om 20.00 uur in de teamkamer van IKC Kameleon.

De vergaderingen zijn op:

25 oktober 2018

17 december 2018

28 januari 2019

19 maart 2019

6 mei 2019

11 juni 2019

 

Leden MR

Een overzicht van de leden van het MR team. Lees verder »

Taken en bevoegdheden

Taken en bevoegdheden van het MR Lees verder »

Speerpunten

Speerpunten van het MR Lees verder »

Contact

Contact met de Medezeggenschapsraad (MR) Lees verder »

Notulen MR

Notulen van de openbare vergaderingen van het MR Lees verder »