IKC Kameleon
Samen op weg naar jouw toekomst

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Speerpunten

Passend onderwijs
Het wetsvoorstel “Passend onderwijs” is door de eerste kamer aangenomen. De MR heeft  een belangrijke rol in de toekomstige vormgeving en invulling hiervan.