IKC Kameleon
Samen op weg naar jouw toekomst

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Ouderraad

Samenstelling ouderraad
Ook dit jaar staat er weer een ouderraad klaar voor IKC Kameleon.

De ouderraad bestaat uit een voorzitter,  secretaris, penningmeester en minimaal 8 or – leden, zodat de OR minimaal uit 11 leden bestaat. Kijk voor een actueel overzicht van zittende leden op de jaarkalender.  Jaarlijks wordt, tijdens de jaarvergadering, het bestuur van de oudervereniging gekozen. Dit bestuur wordt de ouderraad genoemd.  Zij bepalen samen het beleid.

Waar staat de ouderraad voor?
De oudervereniging van IKC Kameleon staat ingeschreven in het register van stichtingen en verenigingen bij de Kamer van Koophandel. Zij is opgericht om de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel te optimaliseren.

In de praktijk komt het erop neer, dat de oudervereniging ernaar streeft ouders meer te betrekken bij de gang van zaken op school. Alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad tracht zijn doel te bereiken door ouders zo goed mogelijk van de gebeurtenissen op school en de ontwikkelingen in het basisonderwijs op de hoogte te houden. Daarom schrijft de ouderraad regelmatig stukjes in de nieuwsbrief.

Overleg met de directie
De ouderraad probeert daarnaast een bijdrage te leveren aan de optimalisering van het schoolklimaat en de kwaliteit van de school. Het dagelijks bestuur van de ouderraad (voorzitter, secretaris en penningmeester) heeft daarom regelmatig overleg met de directeur van het IKC, Roger Visser. Ook is bij elke vergadering van de ouderraad een vast teamlid aanwezig, zodat belangrijke onderwerpen meteen op de agenda gezet kunnen worden.

Klankbord
De ouderraad heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad (MR) geen formele invloed op beleidszaken van het IKC, maar vervult wel een belangrijke signaalfunctie en kan als klankbord fungeren voor bestuur, directie, MR en team.

Samenwerken met het team
De ouderraad heeft samen met de medewerkers zitting in de commissies, die de activiteiten op het IKC organiseren.

Contact met de ouderraad
De organisatie van de avondvierdaagse is geheel in handen van de ouderraad.Wilt U in contact komen met een van de leden neem dan contact op met de administratie van de school: info@ikc-kameleon.nl

Oudervereniging

Informatie over de oudervereniging van “de Kameleon” Lees verder »

Contact ouderraad

In contact komen met de ouderraad Lees verder »