IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Ouderraad

Samenstelling ouderraad
Ook dit jaar staat er weer een ouderraad klaar voor IKC Kameleon.
De ouderraad bestaat uit een voorzitter,  secretaris, penningmeester en minimaal 8 or – leden, zodat de OR minimaal uit 11 leden bestaat. Kijk voor een actueel overzicht van zittende leden op de jaarkalender.

Waar staat de ouderraad voor?
De oudervereniging van IKC Kameleon staat ingeschreven in het register van stichtingen en verenigingen bij de Kamer van Koophandel. Zij is opgericht om de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel te optimaliseren en om activiteiten voor de kinderen te organiseren. Alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid van de oudervereniging.

Overleg met de directie
De ouderraad probeert daarnaast een bijdrage te leveren aan de optimalisering van het schoolklimaat en de kwaliteit van de school. Het dagelijks bestuur van de ouderraad (voorzitter, secretaris en penningmeester) heeft daarom regelmatig overleg met de directeur van het IKC, Armanda Waters. Ook is bij elke vergadering van de ouderraad een vast teamlid aanwezig, zodat belangrijke onderwerpen meteen op de agenda gezet kunnen worden.

Klankbord
De ouderraad heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad (MR) geen formele invloed op beleidszaken van het IKC, maar vervult wel een belangrijke signaalfunctie en kan als klankbord fungeren voor bestuur, directie, MR en team.

Samenwerken met het team
De ouderraad heeft samen met de medewerkers zitting in de commissies, die de activiteiten op het IKC organiseren.

Contact met de ouderraad
De organisatie van de avondvierdaagse is geheel in handen van de ouderraad.Wilt U in contact komen met een van de leden neem dan contact op met de administratie van de school: info@ikc-kameleon.nl

Contact ouderraad

In contact komen met de ouderraad Lees verder »

Oudervereniging

Informatie over de oudervereniging van “IKC Kameleon” Lees verder »