IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Schoolgids

Inleiding
In deze schoolgids willen wij een beeld geven van het onderwijs op IKC Kameleon. Een beeld dat voor ouders op school wellicht herkenbaar is en dat nieuwe ouders een indruk van ons onderwijs zal geven.

Waar wij voor staan
Wij willen u een indruk geven van onze manier van werken. Deze gids geeft dus aan waar IKC Kameleon voor staat. U kunt lezen over de uitgangspunten, de organisatie en de resultaten van ons onderwijs én over de zorg voor de leerlingen.

Meer weten?
Uiteraard kunnen we in onze schoolgids niet op al uw vragen een antwoord geven. U kunt altijd een afspraak maken voor meer informatie, toelichting of verdere verduidelijking van hetgeen is beschreven. Door het jaar heen zult u als ouders/verzorgers op de hoogte worden gehouden van actuele zaken door middel van onze maandelijkse nieuwsbrief en activiteitenkalender. Deze worden meegegeven aan de oudste leerling uit een gezin.

Goedgekeurd door de MR
Mocht de inhoud van de schoolgids vragen bij u oproepen dan horen wij die graag. Wij wensen iedereen een fijne schooltijd! In deze herziene druk zijn wij ervan uitgegaan dat de schoolgids voor meerdere jaren te gebruiken is. Jaarlijks zullen wij eventuele aanpassingen, veranderingen door middel van een nieuwsbrief bekend maken. Deze kan als inlegvel gebruikt worden in uw schoolgids. Na vier jaar zullen wij de gids actualiseren en aanpassen. De medezeggenschapsraad heeft haar goedkeuring gegeven aan deze schoolgids die wordt uitgereikt aan alle (nieuwe) ouders.

Download bestand

Schoolgids 2022-2023

U vindt in deze gids allerlei praktische gegevens. Daarnaast willen wij u een indruk geven van onze manier van werken. Deze gids geeft dus aan waar “IKC Kameleon” voor staat. U kunt lezen over de uitgangspunten, de organisatie en de resultaten van ons onderwijs én over de zorg voor de leerlingen.