IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Pedagogisch beleid

Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Ons pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers.

Speerpunten uit ons pedagogisch beleid zijn:

  • Ieder kind staat centraal!
  • Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze ontwikkelen;
  • Samen werken met ouders;
  • Stimuleren van de emotionele veiligheid;
  • Stimuleren van persoonlijke competenties;
  • Stimuleren van sociale competenties;
  • Aanbieden van regels, normen en waarden;
  • Leren door te spelen, Startblokken;
  • Buitenspel en bewegen, slecht weer bestaat niet, alleen de verkeerde jas!
  • Observeren en signaleren.

Inspectierapporten
Natuurlijk voldoen onze kinderdagverblijven aan alle eisen en voorwaarden die de inspectie (GGD VGGM) stelt. Onderstaand vindt u de meest recente inspectierapporten: