IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Peutergroep

De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is gevestigd tussen de kleuterklassen. We werken intensief samen tussen peuter- en kleutergroepen, waardoor de overgang naar het onderwijs makkelijk verloopt.

Spelen en ontwikkelen met Startblokken
Op zowel de groep voor 0 tot 4 jarigen (dagopvang) als de peutergroep werken wij met het VVE-programma Startblokken. Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten spelen, knutselactiviteiten, in de kring zitten, liedjes zingen en spelletjes doen, leren kinderen telkens weer wat nieuws. Op speelse wijze bereiden we de peuters voor op de basisschool en eventueel de buitenschoolse opvang. Ze wennen aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en activiteiten. Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort daar ook bij. Zo bevorderen we niet alleen de zelfstandigheid, maar ook het zelfvertrouwen. Ook maken we gebruik van ons eigen ontwikkeld spel- en leermateriaal van Tijn, Anne & Tim.

Tijn, Anne, Tim op arm

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag of subsidie? 

Op IKC Kameleon bieden we zowel gesubsidieerde peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) aan als de peuteropvang met kinderopvangtoeslag. Inhoudelijk is er geen verschil tussen de peuterspeelzaal en de peuteropvang, alleen de kosten en de financiële vergoedingen zijn anders. Bekijk de Dienstomschrijving Peuteropvang 2-4 jaar 2021 voor meer informatie.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Heeft uw kind een VVE-indicatie? Of wilt u hier meer over weten? Kijk dan op deze pagina.