IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Peutergroep

De peutergroep, voor kinderen van 2 tot 4 jaar, is gevestigd tussen de kleuterklassen. We werken intensief samen tussen peuter- en kleutergroepen, waardoor de overgang naar de basisschool makkelijk verloopt voor uw peuter.

Spelen en ontwikkelen met Startblokken
Op zowel de groep voor 0 tot 4 jarigen (dagopvang) als de peutergroep werken wij met het VVE-programma Startblokken. Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten spelen, knutselactiviteiten, in de kring zitten, liedjes zingen en spelletjes doen, leren kinderen telkens weer wat nieuws. Op speelse wijze bereiden we de peuters voor op de basisschool en eventueel de buitenschoolse opvang. Ze wennen aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en activiteiten. Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort daar ook bij. Zo bevorderen we niet alleen de zelfstandigheid, maar ook het zelfvertrouwen.

Op IKC Kameleon bieden we zowel het “vertrouwde” peuterspeelzaalwerk aan als de peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Inhoudelijk is er geen verschil tussen de peuterspeelzaal en de peuteropvang. Alleen de kosten voor u en de financiële vergoedingen zijn anders. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Zonnekinderen.