IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Coaches

Een kwalitatief hoogstaand en verantwoord aanbod vinden we bij Kinderopvang Zonnekinderen erg belangrijk.  Naast het bieden van een huiselijke en veilige setting, staan de pijlers “Sport, Natuur, Cultuur en Multimedia” bij ons centraal.

Voor elke pijler is er een coach (of zijn er meerdere coaches). Onze sportcoaches, natuurcoaches, cultuurcoaches, multimediacoach en (onze nieuwste coach) de Bolle Buiken en Babycoach organiseren en stimuleren met hun specifieke kennis leuke en leerzame activiteiten op de opvang. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang motiveren we om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn.

groepsfoto coaches met Jeep

Sportcoach
De sportcoach zorgt voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook wordt er samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatiegebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Door veel en gevarieerd te bewegen leren kinderen veel verschillende bewegingen onder de knie te krijgen. Ze leren samen spelen, plezier te hebben, maar ook om teleurstellingen te verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en herstellen bij ziekte sneller. Ze zijn mentaal sterker. Al met al lopen ze minder gezondheidsrisico’s.

Natuurcoach
Onze natuurcoaches hebben een Landrover en een natuurbus ter beschikking en trekken daar samen met de kinderen de natuur mee in. Samen op avontuur in het bos, een park, waterplas of een andere mooie plek. Wij willen kinderen de gelegenheid geven te spelen en te ontdekken in de natuur en dat betekent ook wel eens vieze kleding! Juist in de natuur hebben zij de ruimte om van alles te beleven en alle zintuigen te gebruiken. Naast het ontdekken en spelen vinden we bewustwording van de natuur en het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur ook erg belangrijk.

Cultuurcoach
De cultuurcoaches geven enthousiast vorm aan de pijler cultuur door verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten aan te bieden. Zij verzorgen toneel- en dansactiviteiten, maar ook bieden zij een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren of muziek. Daarnaast zorgen de cultuurcoaches dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven. Denk hierbij aan speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag, Vader- en Moederdag, Kinderboekenweek en Dierendag, maar ook aan tradities en gebruiken, feesten, landen en nationaliteiten, godsdiensten, monumenten, musea enzovoorts.

Bolle Buiken en Babycoach
Ook voor de baby’s en dreumesen hebben we sinds kort een eigen coach. De Bolle Buiken en Babycoach organiseert voor de allerjongsten leuke activiteiten. Voorlezen, muziek luisteren, babymassage en het stimuleren van de motorische ontwikkeling door spel.

Wil je meer weten over onze coaches? Bijvoorbeeld wie zij zijn of wat zij allemaal organiseren qua activiteiten? Kijk dan eens op deze pagina!